KMBV Audit : รับตรวจสอบบัญชีบริษัท หจก. นิติบุคคล ทั่วประเทศ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โทร : 02-5125966-68

จากบทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงความวางใจของนักบัญชีที่มีต่อปราการเก่าๆ ที่คอยปกป้องวิชาชีพเอกไว้ให้มั่นคง เป็นเหตุให้นักบัญชีไทยไม่ตื่นตัว หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นรายรอบตัวและสังคมธุรกิจ โดยแสดงความพึงพอใจเพียงแค่การให้บริการระดับพื้นฐาน ขณะที่นักบัญชีคุ้นเคยกับ

การสำรวจตรวจนับสินทรัพย์ของลูกค้า นักบัญชีเองมักจะหลงลืมตรวจนับสินทรัพย์ของตนเอง ว่ายังมีค่าอย่างที่เคยเป็นอยู่หรือลดลงมากน้อยเพียงใด

     สาเหตุของการมองข้ามเรื่องที่สำคัญอย่างนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่างบกำไรขาดทุนของนักบัญชีส่วนใหญ่ยังเป็นบวกอยู่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า นักบัญชีมีรายได้สูงแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะมีต้นทุนต่ำ การหลงไปกับตัวเลขนี้ทำให้มองข้ามปัญหาอย่างน้อย 2 ประการด้วยกัน ได้แก่:

     1. ทำให้ลืมไปว่า สินทรัพย์สำคัญที่สุดของนักบัญชี คือ ความรู้และประสบการณ์ที่ติดอยู่กับความรู้นั้นเสื่อมค่าลงไปทุกวัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็วของความรู้ที่จำเป็น มาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งเป็นพื้นฐานของมาตรฐานการบัญชีไทยมีความหนาทั้งหมดเกือบ 2,400 หน้า มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานเอาแค่หมวดวางแผนเพียงหมวดเดียวเพียงแค่ 3 ฉบับมีเนื้อหาเพิ่มจาก 30 ย่อหน้า เป็น 120 ย่อหน้า ทั้งนี้ ยังไม่รวมหมวดและฉบับอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงอีกกว่า 50 ฉบับ ทำให้ยากยิ่งที่นักบัญชีจะตามทันในรูปการทำงานแบบเดิม

     2. การมีต้นทุนการประกอบอาชีพต่ำ เพราะนักบัญชีสามารถทำงาน หรือให้บริการส่วนใหญ่ ด้วยตนเองทำให้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพงานหรือบริการ เนื่องจากความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานให้มีคุณภาพเกินกำลังที่จะรู้เองและทำเองทั้งหมด ทำให้ต้องเกาะยึดติดอยู่กับงานพื้นฐานแบบเดิมๆ และตกอยู่ใน "กับดัก" ซึ่งกำลังฉุดลากนักบัญชีให้เป็นวัสดุด้อยค่า รอวันเวลาที่จะถูกคัดทิ้งในที่สุด   

     ในการสัมมนาทางวิชาชีพครั้งหนึ่ง มีการถามนักบัญชีว่า ถ้าท่านมีวันพิเศษเพิ่มขึ้น 1 วัน เป็น 8 วันต่อสัปดาห์จะใช้วันนั้นทำอะไร ส่วนใหญ่ตอบว่าจะใช้เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยยอมรับว่าตามความก้าวหน้าของวิชาชีพไม่ทันก็น่าแปลกใจว่าทั้งๆ ที่รู้และยอมรับถึงภาวะถดถอยของความสามารถในวิชาชีพ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังฝากปัญหานั้นไว้กับวันเวลาพิเศษที่ไม่มีวันมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ คือ วัฒนธรรมของนักบัญชีที่กล่าวว่ามี 2 รูปแบบ คือ Hunters และ Farmers โดยมีข้อแตกต่างที่สำคัญโดยย่อ ดังนี้ 

                                                 Hunter                   Farmers

            บรรยากาศ                มีการแข่งขันสูง         เน้นการร่วมมือกัน

            ภาพลักษณ์                      ผู้ชนะ                     ผู้ร่วมงาน

            การตัดสินใจ             บนลงล่างจากผู้นำ           ปรึกษาหารือ

                                             หรือส่วนกลาง

            การหมุนเวียนบุคลากร         สูง                         ต่ำกว่า

            เส้นทางลัด                          มี                           ไม่มี

            ขนาดของทีมงาน             เล็กกว่า                    ใหญ่กว่า

      ที่น่าสนใจเพราะว่า นักศึกษาบัญชีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่เลือกที่จะไปทำงานกับสำนักงาน หรือบริษัทที่มีวัฒนธรรมแบบ Farmers โดยในการสอบถามผู้บรรยายได้ขอให้นักศึกษาเลือกสำนักงานตามลำดับ พร้อมเหตุผล ผลสำรวจโดยย่อนี้ เป็นอีกภาพหนึ่งที่พอจะอธิบายแบบตั้งรับของนักบัญชีที่เห็นกันอยู่

     "DUC IN ALTUM หรือ จงแล่นเรือออกไปที่ลึก" เป็นคำขวัญที่เหมาะนำมาใช้กับนักบัญชียุคนี้ที่จำเป็นต้องพัฒนาและผลักดันตนเองให้มากด้วยความสามารถและแม่นตรงในมาตรฐานและความถูกต้อง เรืออาจจะปลอดภัยที่สุดเมื่อจอดอยู่กับท่า แต่เรือไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นเช่นนั้น เช่นเดียวกับนักบัญชีที่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทำงานพื้นฐานแบบการประมงชายฝั่ง

     การพบแผ่นดินใหม่ที่มากด้วยทรัพยากร และโอกาสล้วนเกิดจากความกล้าและความพยายามที่จะแล่นเรือออกที่ลึกทั้งสิ้น